Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

* Zprávy ze schůzí a akcí

Výborová schůze

12.9.2008 - Výborová schůze

Dne 12.9.2008 se konala výborová schůze naší ZO.  Přítomno bylo 10 členů výboru, jeden se omluvil a jeden nečlen. Schůzi zahájil přítel Šída v 18.10hod  informacemi o letošní včelařské sezoně. 

Včely nebyly dostatečně silné a připravené na rychlý sled období, kdy zima přejde rychle v léto a brzy skončí snůška. Medný výnos byl celkově nejhorší za poslední roky. Jen velmi silná včelstva dokázala využít časnou a rychlou snůšku.

Dále byly postupně probrány a odsouhlaseny body  schůze, a to:

1) Zápis z výborové schůze ze dne 16.5.2008. Schválen jednomyslně bez připomínek

2) Př. jednatel přečetl korespondenci ZO - pošta č.j 44/08 až 54/08.

3) Příprava podzimního léčení, plán.  Jednomyslná shoda a odsouhlasení plánu léčení včelstev. Termíny byly stanoveny na:

18.10.2008 - I. fumigace
8.11.2008 - II. fumigace
22.11.2008 - AEROSOL

Ustanoveny komise pro jednotlivé obvody Zlatá Olešnice, Lhotka, Stanový.

4) Diskuse o termínu následující členské schůze.   - Termín domluven na 29.11.2008 od 14.00hod. Schůze bude spojena s přednáškou a výplatou dotací na zazimování. Více v připravované pozvánce. Sledujte tedy prosím pozorně naše www stránky.

4) Další činnost přednášky na říjen - 4.10 se koná přednáška. Více informací připravujeme....

Schůze ukončena v 20.20hod.

Žádné komentáře
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....