Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

* Zprávy ze schůzí a akcí

Výborová schůze

Dne 16.5.2008 se konala výborová schůze. Více zde.

Dne 16.5.2008 se konala výborová schůze naší ZO.  Přítomno bylo 7 členů výboru a jeden host. Schůzi zahájil přítel Šída informacemi o bodech, projednávaných na schůzi okresní organizace ČSV v Jablonci nad Nisou.

Dále byly postupně probrány a odsouhlaseny body naší schůze, a to:

1) Zápis z výborové schůze ze dne 15.3.2008. Schválen jednomyslně bez připomínek

2) Př. jednatel přečetl korespondenci ZO - pošta

3) Příprava zájezdu a akce na den 24.5.2008. Byly projednány podrobnosti zájezdu, odsouhlasen plán a dojednána auta, kterými se pojede. Auta poskytnou členové dle potřeby a počtu účastníků. Zájezdu se také zůčastní členové okolních ZO.  Jako první bude návštěva včelína u př. Fencla u Železného Brodu, dále návštěva na druhém stanovišti u Turnova. Po tomto se přesuneme do Zlaté Olešnice, kde bude program pokračovat další přednáškou.

4) Referát o našich webových stránkách. Př. Štumpf seznámil členy výboru s webovými stránkami ZO včelařů ve Zlaté Olešnici. Vysvětlil způsob tvorby, myšlenky a jejich obsah. Př. jednatel i předseda apelovali na aktivnější zapojení všech členů do projektu, jejich osobní propagaci a výměnu informací.

5) Obecné informace: Zimní úhyny  2007-8 jsou 16,45% z celkového počtu, což činí 39 včelstev. V první dekádě bude dodáno 5 inseminovaných matek kmene "Troiseck".

- Na posezení "pod Ořechem" dne 9 srpna 2008 u př. Šídy od 16.00 hodin pozvat zástupce OVČSV, sousedních organizací, zástupce včelařů z Jelenie Góry a představitele obce.

- V první dekádě října uspořádat pro veřejnost přednášku v klubovně restaurace „V údolí“  s tématem „Včelí produkty a apiterapie“. Lektorem přednášky bude učitelka včelařství Mgr.Yveta Svobodová z Nového   Města pod Smrkem.

V zářijové výborové schůzi naplánovat přednášku, nebo kurz na listopad.

Ve volné diskusi byl probrán nástup včelařského roku, současná situace se snůškou a možné příznaky mohutného rozvoje včelstev. Byly konzultovány také rozdíly mezi jednotlivými včelaři s tím, že na nějakém stanovišti jsou v současnosti včelstva  velmi silná a na některém jde pouze o průměrný, resp. podprůměrný rozvoj.  Byl zaznamenán také první letošní roj, a to na stanovišti Stanový (př. Černý).  Stáletrvající nabídka př. Šídy pro kohokoliv na přelarvování - bude jistě mnohokrát využita.  Zaznamenána na Českém Šumburku medovice na javorech.

!! Předneseno důrazné upozornění a varování před nákupem starých potřeb a úlů, odchytem neznámých rojů a v nepolední řadě před převozem včelstev mezi kraji nebo i do neznámých vzdálenějších míst a lokalit. !! Na přemisťování je nutné veterinární povolení!

Jako jeden z posledních bodů konzultován problém se včelařským cukrem. Včelaři jsou stále bez možnosti nákupu včelařského cukru, což je veliký problém hlavně při větším počtu včelstev. Ceny u rádoby prodejců zmíněného cukru jsou stejné, nebo mnohdy i vyšší než ceny běžné v supermarketech. Nezbývá než doufat a věřit v pomoc ČSV a do té doby podstupovat mnohdy nelidské obstarávání levnějšího cukru v supermarketech způsobem podobným "tanci". Představa je možná směšná, ale každá koruna je při tak velkém množství znát.......

Schůze ukončena v 21.35.

 

Žádné komentáře
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....