Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

2010

6. únor 2010

Usnesení výroční členské schůze

zprávu si otevřete kliknutím na odkaz vpravo
Usnesení výroční členské schůze ze dne 6.února 2010

Na výroční členské schůzi ZO ČSV,o.s. dne 6.února 2010 přítomni členové projednali výsledky činnosti výboru za rok 2009 a celé volební období 2004 - 2009. Na základě přednesených zpráv a diskuse výroční členská schůze schvaluje :      

1.) Zprávu předsedy.

                                   2.) Zprávu účetní.

                                   3.) Zprávy referentů. ( Hospodáře )

                                   4.) Zprávu jednatele.
                                   5.) Zprávu revizní komise.
 

Výroční členská schůze ze dne 6. února 2010 ukládá  výboru : Řídit se po celé volební období a plnit následující usnesení z 6. února roku 2010, kdy byl výbor ZO ČSV,o.s.. zvolen do funkce. Během volebního období přijímat dílčí doplnění usnesení.

 

1.)    Obhajoba včelařských zájmů je a musí být stálou náplní práce výboru ZO po celé funkční období.                                               

2.)    Udržovat stavy včelstev na výši,aby nedocházelo ke snižování stavu včelstev.           

3.)    Léčebné zákroky proti varroáze provádět v daných termínech a počtech léčebných zákroků nařízených veterinární správou. Léky a pomocné prostředky pro členy poskytovat bez úhrady.                       

4.)     Doporučovat léčení kyselinou mravenčí – Formidol.

5.)    Za kmenová včelstva zazimovaná k 1.9. 2010 vybírat příspěvek ve prospěch ZO 10,00 Kč, který určila  výroční členská schůze hlasováním . 

          6.) Členské schůze svolat minimálně 3x ročně .Výborové dle potřeby-minimálně 3x do roka.  Zajistit ročně minimálně 6 osvětových akcí pro včelaře, z toho 3 se zaměřením na nemoci včelstev. Uspořádat ročně minimálně jeden zájezd k renomovanému včelaři.                                    

      7.) Pokračovat v chovu matek linie „Troiseck“ z inseminovaných matek usazených  

            u členů dle usnesení členské schůze ze dne 13..6.2009.  

8.) Pomáhat začínajícím včelařům odbornou radou i praktickou pomocí.

9.) Zakoupit v roce 2010 vyvíječ aerosolu (cca 4000,0Kč) a včelařskou váhu (cca 6500,0Kč)                                        

10.)
 
 
 
 
 

Zlatá Olešnice 6.února 2010.         

 
 
 
Plán práce na rok 2010
                                                   

1.)    Členské schůze  Únor – březen – listopad. – Celodenní setkání „Pod ořechem“ srpen

2.)    Výborové schůze:                   Leden - březen – září , jinak dle potřeby.

3.)    Důvěrníci :                             Zjištění úhynů k 1.květnu.

4.)    Přednášky :                             Květen chov včelích matek, 5. června ošetřování včelstev během kalendářního roku. Srpen a listopad - určí se později.

5.)    Kurzy, zájezdy ___________ Kurzy: únor, technického charakteru, 13.března prohlížitelů včelstev, 5.června pro začínající včelaře se  zájezdem 5.června. Srpen setkání „Pod ořechem“. Září, zájezd na včelařské dny do Jelení Góry.

6.)    Léčebné ošetření včelstev :    Říjen – listopad – aerosol. Případně duben 2011.

7.)    Léčení kyselinou mravenčí :    Červenec – srpen.
8.)    Odběr měli na vyšetření :       Únor 2011.
9.)    Doplnění :

10.)                        

 

Zlatá Olešnice . Schváleno VČS 6. února 2010.

Za ZO ČSV,o.s. Zlatá Olešnice 

 Stanislav Šída – předseda                                                     Jaroslav Havlík - jednatel

Poslední komentáře
12.03.2010 18:06:32: smiley Poznámka k plánu práce a usnesení. Plán činnosti byl sestavován bez vědomí účastněných učitelů...
05.03.2010 21:41:53: smileyVýroční členská schůze byla velmi dobře připravena,ale předseda pozapoměl na vyjádření návrhové ...
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....