Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

2010

6. únor 2010

Zpráva volební, mandátové a návrhové komise ZO ČSV, o.s. Zlatá Olešnice

Zprávu si otevřete po kliknutí na odkaz vpravo --- "zobrazit celé"
Zpráva volební, mandátové a návrhové komise ZO ČSV,o.s. Zlatá Olešnice
ze dne 6. února 2010
 

Volební, mandátová a návrhová komise zjistila že výroční členská schůze byla řádně svolána podle stanov ČSV,o.s., § 19 odstavec 3.

 

Je přítomno 17  členů ZO ČSV,o.s., VČS je usnášeníschopná.

 

  Povinností výroční členské schůze odhlasování výši příspěvků pro ZO. Příspěvek na rok 2010  je 10,00 Kč  za jedno kmenové včelstvo. Zachovat – snížit - či zvýšit na rok 2011 ?

.

Členský příspěvek pro ZO na rok 2011 činí 10,00 Kč za kmenové včelstvo

 
Členský příspěvek ve prospěch ZO schválen 17 hlasy.
 
 

Do výboru ČSV,o.s.ZO Zlatá Olešnice jsou na volební období 2010 – 2015 navrženi tito     členové : Abecedně :

 

1.) Václav Černý                                                        Náhradník do výboru Jaroslav Havlík

2.) Bohumil Kovrzek
3.) Jan Krafek
4.) Bohumil Kyncl
5.) Ota Mach
6.) Lubomír Svárovský
7.) Stanislav Šída
8.) Michal Štumpf
9.) Jan Zachr

            Revizní komise.

1.) Mgr. Zdeněk Balatka
2.) Bohumil Kyncl
3.) Milan Šída

     Důvěrníci : 1.) Zlatá Olešnice hoření díl – Stanislav Šída

                         2.) Zlatá Olešnice dolení díl – Jan Zachr
                         3.) Lhotka – Jiří Mašín
                         4.) Stanový – Jarmila Řeháková

Zástupci do ČSV,o.s. OV : Stanislav Šída – náhradník Jan Zachr

Delegát na okresní konferenci : Václav Černý.

 

Aklamací byla celá navržená kandidátka zvolena 16 hlasy.

 
Podle stanov ČSV,o.s. § 20 odstavec 4, nově zvolený výbor volí předsedu, jednatele,      pokladníka a další funkce ve výboru.
 
Zlatá Olešnice 6 února 2010.
 
 
Podpisy členů komise : Václav Černý , Milan Šída
Žádné komentáře
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....