Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

2009

Zpráva mandátové a návrhové komise

7.2.2009 - Zpráva mandátové a návrhové komise.
Zpráva mandátové a návrhové  komise ZO ČSV,o.s. Zlatá Olešnice

                                                                  

ze dne 7. února 2009

 

Mandátová a návrhová  komise zjistila že výroční členská schůze byla řádně svolána podle stanov ČSV,o.s., § 19 odstavec 3.

 

Je přítomno __18____   členů ZO ČSV,o.s.,tím je VČS usnášeníschopná.

 

 Výroční členské schůze má povinnost odhlasovat výši příspěvků pro ZO a posoudit zdali dosavadní příspěvek 10,00 Kč  pro ZO za jedno kmenové včelstvo na rok 2010 zachovat, snížit či zvýšit.

.

 

Členský příspěvek pro ZO na rok 2010 činí _10,00____Kč za kmenové včelstvo

 

 

Členský příspěvek ve prospěch ZO schválen ___18_____hlasy.

 

 

 

 

Podpisy členů mandátové a návrhové komise :

Michal Štumpf

Milan Šída

Bohumil Kovrzek

Žádné komentáře
 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....