smileyProhlédněte si na fotogalerii snímky a zjistíte, že včelaři ze Zlaté Olešnice jsou aktivní ve všech směrech.Přednášky, kurzy a i společné zájezdy jsou nedílnou formou života organizace Dopolední přednáška přítele Jáče na včelíně přítele Fencla a odpolední přesun na včelín do Kacanov u Turnova,kde bylo pokračování kurzů zabral většinu času, ale přesto zbyl čas na prohlídku hradu Valdštejna. Účastníci odjížděli v podvečer spokojeni s celodenní "tůrou"

Zájezd na Prosíčka k příteli Fenclovi, jehož obětavost pro včelaře je všeobecně známá, kde několikrát opakované poděkování jemu i jeho paní nemůže obsáhnout jejich pohostinnost a obětavost.

Tato akce, která není ojedinelá svědčí o dobré práci výboru a zapojení, obětavosti větčiny členů do života organizace. Nelitují čas, náklady na benzin, propůjčení auta a další dobrovolné práce pro včelaře.Dík proto platí všem. "Olešňáci" jen pokračujte tak dále a stále.