smileyVšechny přednášky a kurzy přítele Moravce jsou vždy propracované a vysvětlující problém řešící témata na který je určen. I tato poslední byla včetně promítaných doprodných obrazů profesionálně splněna.

Bohužel, ale někteří členové, a jsou to hlavně ti, kteří by to nejvíce potřebovali se kurzů a přednášek vůbec nezůčastňují. Jedná se o několik jedinců, ale u malé organizace každý člen je v účasti určité %, které hraje důležitou roli.Jedině díky přátel včelařů ze sousedních organizací bylo dosaženo 100 % účasti i na tomto kurzu.

S tímto problémem se potýkají i naši sousedé¨a vůbec není ojedinělý a jsou členové, kteří se jenom "vezou" příjdou do členské schůze jednou za rok.

Těm, kterým jsou tato slova určena je dána možnost zamyšlení se sám nad sebou a uvědomit si že nejen práva, ale i povinnosti jsou základem každého sdružení a celé společnosti