smiley K programu výborové schůze 26.2.2010.

Každá ZO v únoru s napětím očekává vyhodnocení směsných vzorků na varroázu.Musím podotknout, že letošní projednávání bylo vzledem k výsledkům vyšetření klidné. V celé ZO bylo zjištěno,že je nakaženo ze 261 ošetřených včelstev 68 včelstev na sedmi stanovištích, kde bylo nalezeno celkem 22 roztočů. Bez nákazy je v ZO 69,5 % stanovišť ve kterých je 73,94 % včelstev. léčit nátěrem plodu se nemusí žádné včelstvo.Tyto výsledky svědčí o kvalitním ošetření včelstev fumigací a aerosolem i odpovědné práci fumigačních komisí.

Jednatel.