smileyVelmi potěšilo Zlatoolešnické včelaře, že na kurz MVDr. Dvořáka přijeli i včelaři ze sousedních organizací, konkrétně ze ZO Velké Hamry a Jesenného. Je to úspěšné otevírání spolupráce mezi včelaři na poli osvěty, proto každá návštěva sousedů, kteří přijali pozvání je vítána.

Každá přednáška podaná odborníkem, jako je MVDr. Dvořák zaujme, dává POZORNÉMU posluchači do rukou tolik zkušeností i základního poučení, že se dají použít a uplatnit ve včelařské praxi. TO URČITĚ DANÉ TÉMA SPLNILO.

Jednatel.