Včelaři ze Zlaté Olešnice

Stránky základní organizace ČSV ve Zlaté Olešnici

* PŘEDSTAVENÍ ZO

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ VČELAŘENÍ, VÁŽENÍ VČELAŘI A NÁVŠTĚVNÍCI, RÁDI BYCHOM VÁM OZNÁMILI, ŽE POSTUPNĚ PŘEJDEME NA NOVÉ, HEZČÍ, MODERNÍ A DYNAMICKÉ STRÁNKY. REKLAMĚ SE TAKÉ ASI ZŘEJMĚ NEVYHNEME, ALE VĚŘÍM, ŽE SE VÁM NOVÉ STRÁNKY ZALÍBÍ.


PROSÍME, OMLUVTE PŘECHODNOU DOBU, KDY SE BUDOU PŘIPRAVOVAT. DĚKUJEME VÁM.
TYTO SI PROSÍM PROHLÉDNĚTE PO ZKOPÍROVÁNÍ NÍŽE UVEDENÉHO ODKAZU DO VAŠEHO PROHLÍŽEČE. DĚKUJEME.

http://www.vcelariolesnice.webnode.cz/


Český svaz včelařů o.s. základní organizace Zlatá Olešnice sdružuje chovatele včel ze sloučené obce Zlatá Olešnice a okolí.

 

Pohled do historie.

Již začátkem minulého století byli včelaři organizováni ve včelařském spolku  Velké Hamry a Jesenný. Založení spolku ve Zlaté Olešnici bylo vynuceno zrušením okresu   Jilemnice

a rozhodnutím  „Jednoty včelařů v Praze“, že  obvody včelařských spolků se musí krýt s hranicemi okresů Jablonec nad Nisou a Semily. Proto se včelaři ze  Zlaté Olešnice, Lhotky         a         Stanového na ustavující schůzi 11.března 1951 v hostinci p. Miloslava Ducháčka za přítomnosti třiceti včelařů   rozhodli založit

„VČELAŘSKÝ  SPOLEK  ZLATÁ  OLEŠNICE“.

Bylo zaregistrováno 38 včelařů se 195 včelstvy.

                    

Prvním předsedou byl zvolen p.Martin Neťuka ze Zlaté Olešnice č.p.85.                         

Jednatelem p. Josef Ducháček ze Zlaté Olešnice č.p.38.

        Pokladníkem  p. Petr Urbánek Zlatá Olešnice č.p. 43.

                                                                                      Současnost

Základní organizace Zlatá Olešnice má nyní 24 členů, kteří obhospodařují

cca + - 230  včelstev. Hlavní snaha včelařů pro udržení včelstev a tím rentability se soustřeďuje na prevenci  léčení  roztoče „varroa destructor“, který bez pečlivého, soustavného léčení  hubí celá  včelstva. Kurzy a přednášky jsou zaměřeny na šlechtění včelstev a likvidaci roztoče varroa destructor. Těmto problémům jsou věnovány tři až čtyři osvětové akce ročně pod vedením autorizovaných učitelů včelařství.

Mimo přednášek a schůzí se včelaři scházejí na ukončení medobraní k přátelskému posezení „Pod ořechem“ u přítele předsedy, kam jsou zváni  včelaři z okolních ZO a včelaři z Jelenie Góry se kterými má naše ZO přátelské styky více než deset roků. Vzájemná výměna delegací a informační návštěvy jsou pravidelné. “Pod ořech“ přijíždějí i okresní zástupci ČSV. Zájezdy na  včelíny odborníků - včelařů, pro získání zkušeností a promítání odborných filmů je další náplní práce ZO. Tyto akce jsou všechny  na odborné úrovni, kterou veřejnost ani nezaznamená.

Včelařství je bohužel na okraji zájmu veřejnosti. Včelaři stárnou a většina lidí nevěnuje pozornost nezastupitelné důležitosti a úlohy včely v přírodě a proto i v lidském životě. Pro mladé,  při nynějších požadavcích na způsob života a práce je včelaření málo zajímavé vzhledem k náročnosti obsluhy a nákladům i málo lukrativní, proto by si všichni představitelé měli uvědomit, obcemi počínaje a vládou konče, že bez přítomnosti včel v přírodě život zanikne.

 

Kontakty:

Stanislav Šída – předseda , tel: +420731333465       

Jaroslav Havlík - jednatel , tel:  +420483769025       

E-mail: zocsv.z.ol@atlas.cz

-

 

                 

 
Stránky, vytvořené s láskou a úctou k přírodě, včelám a přírodním zázrakům....